Taliansko a Slovensko
sú k sebe stále bližšie

Step by step, smerom k internacionalizácii

Všetky detaily, ktoré dajú rozlet tvojmu podnikaniu

Business Details stojí po boku podnikateľov. Lokalizujeme najvýhodnejší prístup na zahraničný trh a poskytujeme efektívne riešenia v oblasti medzinárodných trhov.

Pozorne analyzujeme všetky aspekty späté s podnikaním bez zanedbania akýchkoľvek detailov.

Či ide o mikropodnik, malý alebo stredný podnik, naši špecialisti Vám poskytnú vždy účinnú a konkrétnu podporu počas celého procesu.

Náš cieľ

Cieľom Business Details je poskytovať služby na mieru určené na podporu podnikateľa a rozvoja jeho podnikania smerom k európskym a medzinárodným trhom.


Moderné poradenstvo – je náš konkrétny a diskrétny spôsob konať premyslene a bez časových strát. Postupujeme vždy jasne a transparentne pri sprevádzaní firmy v medzinárodnom systéme, s kultúrne odlišným prostredím.


Proces naštartovania je jednoduchý

Analýza predpokladu internacionalizácie podniku
Prieskum trhu “target”
Štúdium a analýza konkurencieschopnosti produktu na zvolenom trhu
Definovanie plánu rozvoja
Vytvorenie miestnej účelovej spoločnosti s cieľom urýchliť umiestnenie e expanziu na zvolenom trhu
Vyhľadanie bankových partnerov a otvorenie bežných účtov, úverových liniek a lízingu
Vyhľadavanie obchodných partnerov
Riadenie podniku

Kontakty